Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση δύο νέων επιβλαβών ναρκωτικών ουσιών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση δύο νέων ναρκωτικών ουσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τις ουσίες 3-MMC και 3-CMC, οι οποίες λόγω της τοξικότητάς τους είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή. Οι ουσίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ΕΕ τουλάχιστον από το 2012 και το 2014, αντίστοιχα. Και οι δύο πωλούνται κυρίως […]