Ψηφιακό ευρώ: Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από κεντρική τράπεζα, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση οι χρήστες, και το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά. Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να διευκολύνει την εμφάνιση διασυνοριακών λύσεων για τις πληρωμές και την […]