Ανατροπές στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Πρόθεση της ΑΑΔΕ είναι να ξεκινήσει άμεσα δημόσια διαβούλευση για τη φορολογική ενημερότητα, η απόκτηση της οποίας ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες φορολογούμενους, με επισκέψεις στην Εφορία τους στην περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ακόμη και στην περίπτωση που οι οφειλές αυτές βρίσκονται σε ρύθμιση.