Νέο σύστημα υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Προμήθεια αστικού εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδας με τη μέθοδο της υπογειoποίησης” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ