Η σημασία του ύπνου για μαθητές και αθλητές-ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΤΕΒΕ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΣΙΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ .

Το ότι ο επαρκής ύπνος είναι βασικό συστατικό, της καλής υγείας αποτελεί σήμερα πια καλά τεκμηριωμένη γνώση. Αντιστοίχως έχει παρατηρηθεί ότι ο ελλιπής ύπνος, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών νοσημάτων. Ταυτόχρονα ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Στην προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις της καθημερινότητας συχνά παραμερίζουμε την ζωτική ανάγκη του σώματος αλλά […]