1955: Οι Βρετανοί που είχαν παγιδεύσει στο όρος Τρόοδος της Κύπρου όλη την ιεραρχία της ΕΟΚΑ, αλληλοπυροβολούνται, με ευφυές σχέδιο του Γρηγόρη Αυξεντίου

627: Μάχη της Νινευή: Ο στρατός του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ηράκλειου συντρίβει τους Πέρσες στη μάχη της Νινευί, κοντά στα Γαυγάμηλα και ανακτά όλες τις βυζαντινές επαρχίες στην Εγγύς Ανατολή.