Στη δημοσιότητα στοιχεία για την τουριστική κίνηση από την Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο

Μια εικόνα για τους λιγοστούς τουρίστες και τα ελάχιστα τουριστικά έσοδα στο α’ εξάμηνο (που παρουσίασαν μείωση κατά 76,9% και 87,5% αντίστοιχα) δίνουν τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος.Ειδικότερα:Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 1.131 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 78,6% σε σύγκριση με […]