Στ. Πολυκράτης: Εκτός Επιστρεπτέας Προκαταβολής τα τουριστικά καταλύματα

Για άλλη μία φορά η Κυβέρνηση έθεσε εκτός χρημαδότησης τα τουριστικά καταλύματα από την τρίτη φάση της ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, καθώς οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διατηρήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τους εργαζόμενους που είχαν την 1η Αυγούστου. Αυτό επισημαίνει σε επιστολή του στον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς ο επίτιμος πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ενοικιαζομένων […]