Ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει το πρώτο ταχυδρομείο στις 24/9/1828

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828, ο Ι. Καποδίστριας υπογράφει ψήφισμα «περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας» ιδρύοντας το «Γενικόν Ταχυδρομείον» με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Ο ταχυδρόμος φθάνοντας στην Αθήνα, από το Ναύπλιο που ήταν τότε πρωτεύουσα, «ανήρχετο επί βαρελίου, αναγιγνώσκων εις επήκοον των συγκεντρωμένων κατοίκων τας επί των επιστολών διευθύνσεις. […]