Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή εισφοράς σε συσκευασίες που διατίθενται προς άμεση κατανάλωση

Με σχετική του εγκύκλιο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4736/2020.