Π. Πεβερέτος: Να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε στη Λέσβο τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου, είναι ένας πρωτοποριακός Συνεταιρισμός στην ακριτική Λέσβο. Προχώρησε στην τυροκόμηση του αιγοπρόβειου γάλακτος των μελών του, τροφοδοτώντας την ντόπια και ευρύτερη αγορά με αγνά τυροκομικά προϊόντα, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο γάλα και τους κτηνοτρόφους και ταυτόχρονα δίνοντας το φωτεινό παράδειγμα του τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι Συνεταιρισμοί, για […]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Την Κυριακή 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγ. Κων/νου αποτο Κοινωνικό Κέντρο Ναυπλίου, εκδήλωση για το εναλλακτικό καιαλληλέγγυο εμπόριο. Σκοπός τη εκδήλωσης ήταν να αναδείξει το ζήτημαστην πόλη καθως και να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός καταναλωτικόςσυνεταιρισμός στο Ναύπλιο. Οι ομιλητές που προέρχονταν απο το χώρο τωνβιοκαλλιεργητών και του εναλλακτικού εμπορίου τόνισαν τις πολλαπλέςδυνατότητες που έχουμε στην […]