“Η εξεγειρόμενη Ευρώπη του 1820-21” του Δημήτριου Γιαννόπουλου

Ο Δημήτρης Κ. Γιαννακόπουλος, πρώην Σύμβουλος Φιλολόγων Αργολίδας, παρουσιάζει ένα επίκαιρο πόνημα εμπλουτίζοντας το ήδη πλούσιο συγγραφικό του έργο και κυρίως τις γνώσεις μας για το πολιτικο-κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ξέσπασε και αναπτύχθηκε η Ελληνική Επανάσταση.  Βασισμένη σε μια εκτενή βιβλιογραφία η ανάλυση του ιστορικού-συγγραφέα παρουσιάζει ιδιαίτερες πλευρές των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων κινημάτων και της […]