ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009 και ώρες 9.00- 17.00 λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 801 11 36 300 για πληροφορίες.