Κωλύματα εκλογιμότητας ή κατ’ επιλογή υποψήφιοι εκτός κούρσας; -Γράφει η δικηγόρος Εφη Πλατή

Μέσα στον κόλαφο των τροποποιήσεων που επέρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον Νόμο Κλεισθένη, βρίσκονται και τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των δημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων. Με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του προγενέστερου Ν.3852/2010 και επέρχονται αλλαγές στα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστατων υποψηφίων […]