Ψήφισμα του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου προς τον Περιφερειάρχη Π. Νίκα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίασή του της 27ης Μαρτίου 2020 κατά πλειοψηφία, εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο καλεί τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα «να ανακαλέσει την εντολή του, να συναισθανθεί τη κρισιμότητα της κατάστασης και να εφαρμόσει σε όλες τις ΠΕ και την έδρα τις εγκυκλίους για λειτουργία με μειωμένο προσωπικό και τηλεργασία», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. […]