Αίτημα ΠΕΣΠ για αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα Leader

Αίτημα προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  για την αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα LEADER Βόρειας Πελοποννήσου που διαχειρίζεται η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, υπέβαλε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αναφέροντας τα εξής: Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων σε όλο τον κοινωνι-κό ιστό και κατ’ […]