Η Διοίκηση του Γ.Ν.Αργολίδας ενημερώνει ότι αναμένεται να προσφέρει πεντάμηνες θέσεις εργασίας μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για τις Νοσηλευτικές Μονάδες  Άργους και Ναυπλίου.
Η κατανομή των θέσεων είναι η εξής :

Νοσηλευτική Μονάδα Άργους έξι (6) θέσεις Νοσηλευτών ΔΕ
Νοσηλευτική Μονάδα Άργους δύο (2) θέσεις Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ
Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου οκτώ (8) θέσεις Νοσηλευτών ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oead.gr