31 κλοπές αυτοκινήτων τον Ιούλιο στην Πελοπόννησο

Κατά την διάρκεια του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου: Συνελήφθησαν συνολικά οχτακόσια πενήντα δύο (852) άτομα και ειδικότερα:  Ένα (1) για ανθρωποκτονία. † Πέντε (5) για ληστεία. † Εξήντα εννέα (69) για κλοπή (και απόπειρες). † Εκατόν πενήντα ένα (151) για παράβαση Ν. Περί Ναρκωτικών. […]

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.,  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή: • Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των […]