Υπογράφηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου του ΣΕΣ 2014-2020

Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου του ΣΕΣ 2014-2020. Για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του ΣΕΣ 2014-2020 τηρήθηκαν πλήρως οι προβλεπόμενες, από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, διαδικασίες δημοσιοποίησης και διαβούλευσης με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς […]