Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου, σε συνεννόηση με την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, γνωστοποίησε σήμερα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΙΚΑ κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση ομολόγων, τα οποία θα καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μέσω της έκδοσης των ομολόγων θα καλυφθούν ειδικότερα οι εξής υποχρεώσεις:

• Απόδοση υπολοίπου κρατικής εισφοράς για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση (άρθρα 22 και 35 Ν. 2084/92) ετών 2001 και 2002, ύψους 1.140,4 εκατ. ευρώ.

• Ανάληψη υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τον ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ (Ν. 3227/04 άρθρο 27) ύψους 1.466 εκατ. ευρώ.

• Απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συμμετοχή του Δημοσίου στις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου υγείας ετών 2003-2006, ύψους 2.046 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4.652,4 εκατ. ευρώ και θα καλυφθούν με την έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, σε πέντε ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί το 2011.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσε σχετικά:«Με την πρωτοβουλία αυτή καλύπτουμε το 80% των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΙΚΑ και ικανοποιούμε ένα χρόνιο αίτημα που έχει τεθεί από το 2001, τόσο από την πλευρά του ίδιου του Ιδρύματος όσο και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, που θα ενισχύσει την περιουσιακή βάση του ΙΚΑ, διασφαλίζοντας αποτελεσματικότερα το συμφέρον των χιλιάδων ασφαλισμένων του».