Γ. Μανιάτης: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών”

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών”, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 3047/22.07.2020/τ.Β’).Η χρονική […]