ΡΩΜΕΪΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ-Σύγχρονο Αναπλιώτικο διήγημα-του π. Διονύσιου Ταμπάκη

ΤΩ ΟΝΤΙ ,πόσο ἀληθινῶς  πιάνουν οἱ εὐχές τοῦ Ἱερέως, κατά πώς  βεβαιώνει  καί ὁ λαός. Καί μέ τήν εὐχή «Νά πεθάνει ὁ Χάρος»  τήν ὁποία ἐξέπεμψα ἀγαλλώμενος  κατά τό μεσονύκτι εἰς τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί παρορμώμενος ἀπό τό εὐφρόσυνόν της Ἀναστάσεως, παρευθύς τό δίχως ἄλλο λαμπάδιασε ἡ μαύρη κόμη τοῦ   Γιώργη τοῦ Χάρου πού […]