Το παιδί, το παιχνίδι και οι γονείς «ελικόπτερα»-Άρθρο των καθ. Φυσικής Αγωγής, Δ. Διατσίγκου & Θ.Ντεβέ

Αφορμή για το σημερινό μας θέμα αποτέλεσε η εμφάνιση κρουσμάτων (με εικόνα πανδημίας) οξείας ηπατίτιδας σε πρώιμης κυρίως ηλικίας παιδιά. Εκείνο ωστόσο που μας προκάλεσε ξεχωριστό ενδιαφέρον και στάθηκε αφορμή για να ξανασχοληθούμε με τη σχέση ”Ζωής” μεταξύ ΓΟΝΕΑ και