Δήμος Ερμιονίδας: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»

Από το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ερμιονίδας εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» που έχει ως εξής: «Ο Δήμος Ερμιονίδας υπέβαλε πρόταση στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση της εκπόνησης του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου […]