Νοέμβριος: «Βροχάρης» ή «Κρασομηνάς»-Λαϊκές ονομασίες, παροιμίες και αγροτικές εργασίες

Για τις λαϊκές ονομασίες του Νοεμβρίου έχουν τον κύριο λόγο οι καιρικές συνθήκες, οι γεωργικές δουλειές κι οι γιορτές των Αγίων, που η μνήμη τους γιορτάζεται το Νοέμβρη.  Από τις γεωργικές δουλειές και τις καιρικές συνθήκες έχει πάρει τα ονόματα: Βροχάρης, γιατί πέφτουν πολλές βροχές. Σποριάς ή Σπορίτης, εξαιτίας της σποράς. Μεσοσπορίτης, γιατί μέχρι 21 […]