Η ΔΕΥΑΝ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ενός πολύ σημαντικού έργου όπως είναι η αποχέτευση ομβρίων στο κέντρο του Ναυπλίου ( ΕΝΔΕΚΑΤΗ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ).

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες. Ο προϋπολογισμός του είναι 825.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 18η Μαΐου 2021 και ώρα 14:00
Με συνέπεια και πρόγραμμα δρομολογούμε μεγάλα έργα που λύνουν σημαντικά και χρόνια προβλήματα του Δήμου μας.
Με το έργο αυτό το πρόβλημα της συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας όμβριων στον κεντρικό κόμβο της ΕΝΤΕΚΑΤΗΣ και η αδυναμία απορροής του από τον υφιστάμενο αγωγό θα λυθεί ανακουφίζοντας επαγγελματίες και κατοίκους.
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης . Σημαντική ήταν επίσης και η ωριμότητα του φακέλου που κατέθεσε η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Συνεχίζουμε να οραματιζόμαστε μια ακόμη καλύτερη ‘’ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ’’.