Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου. Μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου στο προϋπολογισμού 560.000 ευρώ έργο συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης του ΔήμουΝαυπλιεων Ακόμα, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση αφ’ ενός της διακήρυξης ανοιχτής […]