Με απόφαση του Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, Υπουργού
Εσωτερικών, ορίζεται σημαιοστολισμός των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α.,
καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ, σε ολόκληρη την επικράτεια την 24η
Οκτωβρίου 2020, ημέρα εορτασμού της επετείου ιδρύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου.