Κακές ή ανύπαρκτες υποδομές πρόσβασης για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) διαθέτουν τα περισσότερα δημόσια κτίρια, όπως προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησε το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν σχετικής εντολής του υπουργείου Εσωτερικών. Το δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που υπογράφει ο δημοσιογράφος Κωστας Oνισενκο αποτελεί ράπισμα για όλους όσους μιλάνε για πολιτισμό και άλλα παρόμοια ξενώντας να κάνουν τα στοιχειώδη για τον συνάνθρωπό μας /Σύμφωνα με το δημοσίευμα :Οι πρώτες εκθέσεις που συντάχθηκαν από τους επιθεωρητές αφορούν την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, το Ναύπλιο και την Τρίπολη. Σε μία από τις εκθέσεις αναφέρεται: «Στην πλειοψηφία των ελεγχόμενων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη της Τρίπολης (…) δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Σημαντικές ελλείψεις διαπιστώνονται στα διατηρητέα και μισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας». Σε άλλο σημείο αναφέρει, εξάλλου, ότι η πλειοψηφία των ελεγχόμενων φορέων στην ίδια περιοχή, παρά τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από τους ελεγκτές, «δεν έχουν εντάξει στον προγραμματισμό των τεχνικών έργων τους συγκεκριμένες ενέργειες για την εξασφάλιση, τη βελτίωση ή την ενίσχυση των υποδομών αυτών». Με λίγα λόγια, οι δημόσιες υπηρεσίες όχι μόνο δεν διαθέτουν υποδομές για την πρόσβαση των ΑμεΑ αλλά και δεν προτίθενται να αποκτήσουν. Μεγάλο πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι πολλές από τις υπηρεσίες είναι κατακερματισμένες και στεγάζονται σε παλαιά κτίρια, όπου δεν είναι εύκολο να γίνουν παρεμβάσεις ή είναι πολύ δαπανηρές.
Ενδεικτικά για το Ναύπλιο αναφέρεται ότι πολλές υπηρεσίες «στεγάζονται σε περισσότερα του ενός κτίρια, κυρίως διατηρητέα και μισθωμένα, με αποτέλεσμα:
1) Να καθίσταται δυσχερής ο συνολικός προγραμματισμός των έργων αυτών.
2) Συχνά να μην επιτρέπονται λόγω παλαιότητος του κτιρίου οι κατάλληλες παρεμβάσεις.
3) Να αυξάνεται το κόστος κατασκευής έργων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ».
Προβλήματα διαπιστώνονται και όσον αφορά τις υπηρεσιακές μονάδες Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο και την κατά τόπους καταγραφή προβλημάτων ίδιας φύσης. «Οι συσταθείσες κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 υπηρεσιακές μονάδες δεν ανταποκρίνονται στο εύρος των αρμοδιοτήτων τους κυρίως λόγω μη στελέχωσής τους με προσωπικό, που να ασκεί αποκλειστικά τα συγκεκριμένα καθήκοντα, αλλά και λόγω μη επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα ΑμεΑ», αναφέρει το σχετικό πόρισμα για την περιοχή της Καλαμάτας. Σύμφωνα με στέλεχος του ΥΠΕΣ, το θέμα της διευκόλυνσης των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ, επιπλέον, «θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό να ενδιαφέρονται πραγματικά για τους συνανθρώπους τους που έχουν κάποιου είδους αναπηρία». Καθώς όμως δεν υπάρχει δυνατότητα να θεσμοθετηθεί η ανθρωπιά, το ΥΠΕΣ προτίθεται να συνεχίσει τους αυστηρούς ελέγχους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Από τον περασμένο Ιούλιο, μάλιστα, εξέδωσε το «Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Ελέγχου Προσβασιμότητας Δημοσίων Υπηρεσιών και Υποδομών», στο οποίο ορίζονται ακριβώς οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα κτίρια.