Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων για την χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των νοικοκυριών μειονεκτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχουν χαμηλά εισοδήματα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1. Αίτηση δικαιούχου (χορηγείται από το ΚΕΠ).2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής […]

Με το σταγονόμετρο τα δάνεια

Στο τέλος Ιουνίου, τα υπόλοιπα των δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανήλθαν σε 249,9 δισ. ευρώ, από 250,8 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Μαΐου. Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε στο 7,6%, από 9,4% τον Μάιο και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008. Επιβράδυνση παρατηρήθηκε τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. Η ΤτΕ επισημαίνει, πάντως, […]