Πέθανε ο μεγάλος ευεργέτης της Θεσσαλονίκης Νικόλαος Παπαγεωργίου

Η Θεσσαλονίκη θρηνεί την απώλεια του δωρητή του ομώνυμου Νοσοκομείου και Εθνικού Ευεργέτη, Νικόλαου Παπαγεωργίου, σε ηλικία 92 ετών. Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου και ο αδελφός του Λεωνίδας του διέθεσαν 30 εκατομμύρια δολάρια και ανέλαβαν την κατασκευή και τον εξοπλισμό του