ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΦΕ BAR ΝΑΥΠΛΙΟΥ «Τ`Ανάπλι»

Κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους του Δ.Σ Δημήτριου Μπακρυσιώρη, συγκεντρωθήκαν τα επτά μέλη στις 07/02/2020, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 04/02/2020 και αποφάσισαν μετά από μυστική ψηφοφορία την παρακάτω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΦΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ […]