Ασφαλιστικές εισφορές: Νέα εγκύκλιος προβλέπει μείωση κατά 50% έως και απαλλαγή για τις νέες μητέρες

Η εγκύκλιος Δ.15 / Δ’ / οικ.59234 / 1592/2020 του Υπ. Εργασίας αναφέρει: «Από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του ν.3655/2008 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, από γυναίκες ασφαλισμένες σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σήμερα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών […]