250.000 ευρώ για το έργο βελτίωσης του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών έργων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 26 Μαΐου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας για το προϋπολογισμού 250.000 ευρώ έργο βελτίωσης του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας, καθώς και τους όρους της διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της ρύθμισης […]