Ποια νοσοκομεία συγχωνεύονται σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο

Αλλαγή χρήσης σε επτά νοσοκομεία και κατάργηση τριών, περιλαμβάνει η πρόταση της «επιτροπής Λιαρόπουλου». Τα νοσοκομεία που κλείνουν είναι το «Καραμανδάνειο» της Πάτρας, το οποίο μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, το Ψυχιατρικό της Τρίπολης, που κλείνει στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης και το Νοσημάτων Θώρακος «Αγιος Λουκάς», το οποίο μεταφέρεται στο «Αγιος Ανδρέας» Πάτρας. Στο νοσοκομείο […]