Για την προώθηση του τουρισμού στην Πελοπόννησο η πρώτη προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με την “Μοριάς” Α.Ε.

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, στην Τρίπολη, από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, η πρώτη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Μοριάς” Α.Ε.