Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου – Σύνθεση νέου Δ.Σ. .

Μετά τις πρόσφατες εκλογές στις 5/5 /210 των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου) συνήλθε το νέο 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τα νέα όργανα του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα: • Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Διδασκάλου Γεώργιος (Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Ναυπλίου του Ν. Αργολίδας […]