Μυκήνες –Τίρυνθα και άλλα μνημεία στο σχέδιο προστασίας του ΥΠΠΟ

Με εκατοντάδες παράκτιους και ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με μνημεία κοντά σε δάση ή και ανοιχτούς χώρους με ξηρή βλάστηση, και με την κλιματική κρίση που τα τελευταία χρόνια δείχνει όλο και συχνότερα τα δόντια της, οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της προστασίας των μνημείων καθίσταται απολύτως απαραίτητη. Από τη στιγμή που μεγάλο μέρος […]