Ολα τα ονόματα των εκπαιδευτικών απο τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο

Οι Μεταθέσεις-Οριστικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργολίδας ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα: Αποφασίζουμε : Α) Να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής μετάθεσης Αργολίδας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, με βάση τις μονάδες τους και τις προτιμήσεις τους, κατά κλάδο, ως εξής: Κωδικός […]