1826: Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου πραγματοποιούν την ηρωική έξοδο.

428: Ο Νεστόριος γίνεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 1516: Στην Ιταλία, δημιουργείται το πρώτο γκέτο για Εβραίους, οι οποίοι μπορούν να ζουν μόνο σε μία συγκεκριμένη περιοχή στη Βενετία. 1710: Τίθεται σε ισχύ στη Μεγάλη Βρετανία ο πρώτος νόμος που ρυθμίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 1809: Οι δυνάμεις της Αυστριακής Αυτοκρατορίας εισβάλλουν στη Βαυαρία. 1821: Μετά από […]