Ερώτηση Γκιόλα για την “αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Ναυπλίου από τα πυρηνελαιουργεία”

Με αφορμή την πρόσφατη δέσμευση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Νίκα, γιατον περιορισμό της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείωνπου λειτουργούν εντός τωνδιοικητικών ορίων της Π.Ε. Μεσσηνίας, υπενθυμίζουμε, για μία ακόμη φορά, στηνπεριφερειακή αρχή, ότι και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, και ειδικά η περιοχήτου   Ναυπλίου,   πλήττεται  από   το   αντίστοιχο   πρόβλημα,   δηλαδή  από   την   έκλυσηυγροποιημένων αερίων που δημιουργούν μια πνιγηρή […]