Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Μαιών – Μαιευτών Ναυπλίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Περιφέρειας Ναυπλίου, σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά την επικύρωση των Αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (27/04/2022) συγκροτήθηκαν σε Σώμα σήμερα Δευτέρα 02/05/2022 και αποτελούνται από τα εξής μέλη: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: […]