2014: Συλλαμβάνεται τραυματισμένος από την Ελληνική Αστυνομία ο Νίκος Μαζιώτης

622: Αρχή του Μουσουλμανικού ημερολογίου. 813: Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Οι Βούλγαροι προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης. 1054: Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ Κηρουλάριος, επισημοποιεί το Σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του πάπα. 1212: Αφού ο πάπας Ιννοκέντιος Γ’ κάλεσε τους Ευρωπαίους ιππότες σε σταυροφορία, οι δυνάμεις των βασιλέων Αλφόνσου Η’ της Καστίλης, Σάντσο Ζ’ […]