Οι πωλητές της λαϊκής αγοράς Άργους τη Μεγάλη Τετάρτη

Σε συνέχεια των ΚΥΑ που δημοσιεύθηκαν με αριθμ . 943 και 988τ.Β΄/2020 ΦΕΚ , στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στo Άργος την Τετάρτη 15/4/2020 θα δραστηριοποιηθούν οι παρακάτω πωλητές: 1. Δέδες Κωνσταντίνος 2. Καρκαγγέλης Αθανάσιος 3. Γάτσης Ιωάννης 4. Λιμνιάτης Κωνσταντίνος 5. Παναγούλιας Κωσταντίνος 6. Παπακωσταντίνου ΗλίαςΗλίας 7. Δαμαλάς Παρασκευάς 8. Γκολέμης Ιωάννης 9. […]