Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Αργολιδας για το κλεισιμο του υποκαταστήματος ΟΚΑ Κρανδίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου με την 433/28.09.16 απόφασή του καταγγέλλει την απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ το οποίο εποπτεύει μία γεωγραφικά μεγάλη περιοχή, εξυπηρετεί πάνω από 15.000 κατοίκους και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό ο αριθμός των εξυπηρετούμενων από αυτό αυξάνεται κατά πολύ. Το συγκεκριμένο υποκατάστημα του ΙΚΑ παρέχει […]