Καθαρισμός Δημοτικών Οικοπέδων στην Περιοχή Κούρτη

  Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 13 Μαΐου 2021 εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης Δημοτικών Οικοπέδων στην περιοχή Κούρτη πέριξ του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Οι  σημερινές παρεμβάσεις από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου έγιναν με την χρήση Γκρέιντερ και αφορούσαν την απομάκρυνση ξερών χόρτων και τον γενικότερο καθαρισμό από σκουπίδια και όποιων άλλων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων βρίσκονταν μέσα […]