ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΑ ΤΩΝ 23 ΧΙΛΙΑΔΩΝ -ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

Να μερικές από τις δαπάνες του προυπολογισμού όπως τις παρουσίασε ο Χ. Γραμματικόπουλος : Ορισμένα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά, όπως: α) αμοιβές νομικών, 70.000 €, β) έξοδα κίνησης τοπικών συμβούλων, 90.000 €, γ) αμοιβή τεχνικού συμβούλου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 100.000 €, δ) διαδικτυακή πύλη (η περίφημη ιστοσελίδα), 24.600 €, ε) τηλεφωνικά έξοδα, 75.000 €, στ) […]