Άμεση χορήγηση δωρεάν τεστ κορωνοϊούστους ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Από την Ελληνική Αντικαρκινική εταιρεία ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: Πληθαίνουν στο κέντρο επικοινωνίας μας οι διαμαρτυρίες των ασθενών πού υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, γιατί τους αναγκάζουν να πληρώνουν το τεστ για τον κορωνοϊό κάθε φορά πριν υποβληθούν στη θεραπεία τους (στην οποία συνήθως υποβάλλονται κατά τη διάρκεια πολλών μηνών  6-8 φορές). Πολλοί απ’ αυτούς πραγματικά δεν είναι […]