Πρόσβαση στις Μυκήνες και σε όλα τα πολιτιστικά αγαθά ζητάνε τα ΑμΕΑ

Την προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού στο μέτωπο της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις τουριστικές υπηρεσίες ανέδειξε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από το βήμα της υποεπιτροπής της Βουλής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με εξετασθέν θέμα: Τουρισμός και άτομα με αναπηρία: ένα […]