Το «άμεσο» μέλλον των συντάξεων -Γράφει ο Νικόλαος Κ. Κιντής -Δικηγόρος Δ.Σ. Ναυπλίου

 Το ασφαλιστικό σύστημα μιας χώρας εξαρτάται από σειρά παραγόντων όπως η δημογραφική γήρανση, η ανεργία, η οικονομική ανάπτυξη και το επίπεδο των μισθών. Βασικό σημείο σε όλα τα συστήματα είναι η επάρκεια των παροχών και σίγουρα η γενικευμένη οικονομική κρίση και η διαρκής συμπίεση των εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών μιας χώρας οδηγεί στην τελική σμίκρυνση […]